بسم الله الرحمن الرحیم سلام خسته مباشید ... کلاه برداری جسم و روح و مال و جان...

بسم الله الرحمن الرحیم سلام خسته مباشید این هم آن مقاله ی جامع درباره شیاد های روز اینترنتی
اگر می خواهید قسمت اعظمی از ایمیل ها را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهید و اگر از طریق دیالآپ ارتباط دارید بر روی ادامه مطلب کلیک کنید و از اینترنت خارج شوید و طی چندین روز مطالعه بفرمایید تا ضرری جسمی و روحی و مالی شما را تحدید نکند متشکرم. از کلمه سلام و نامه این حرامزاده داستان حقیقی شروع میشود و بعد از معنی انگلیسی آن و گاهی توضیح بنده در عملکرد پاسخ بنده قرار دارد تا آخر برای مطالعه درست مطالب نیاز به یادگیری خاصی نیست ... متشکرم.
سلام،
نام من ریتا Diop است. متر من »23 سال خانم. که من پیدا کردم و در اینجا مشخصات خود را که به من الهام گرفته است. خواهد بود به خوبی دریافت پاسخ شما هستیم. یک روز زیبا.
ریتا.
پست الکترونیکی : - ladyrita20@hotmail.com
Hi,
My name is Rita Diop.I 'm a 23 years lady. I found your profile here and that inspired me. It will be nice to receive your response . Have a beautiful day.
Rita.
Email:-ladyrita20@hotmail.com
شما؟
----- Forwarded Message ----
From: Rita <ladyrita20@hotmail.com>
Sent: Tuesday, March 22, 2011 17:41:13
Subject: سلام،
_________________
----- Forwarded Message ----
From: Rita Lovely <ladyrita20@hotmail.com>
To: hanroosli@yahoo.com
Sent: Thursday, April 21, 2011 20:12:16
Subject: FROM RITA.
current slide
میهمان عزیز،
نام من... است هنوز ریتا Diop من یک دختر 23 ساله، من شهروند لیبریا در غرب آفریقا، اما من در حال حاضر در سنگال زندگی می کند به عنوان نتیجه جنگ اتفاق می افتد در کشور من که منجر به مرگ پدر و مادر ، در حال حاضر من در اردوگاه پناهندگان زندگی در سنگال، من تصمیم گرفتم با شما تماس بگیرم ، چون یک احساس است که شما کمک خواهد کرد که آزادی من دوباره من از خدا می خواهم ما را به حافظ برادر ما به خصوص در مدت مشکل. در ضمن من به دنبال کسی است که مراقبت، دوست داشتنی و دلسوز و دوستی به دیگر، لطفا من می خواهم بدانم شما بهتر و نیز به آنچه دوست دارید و دوست نداشتن تصویر خوب از جمله خود را به عنوان شما می توانید ضمیمه است عکس من بیش از حد. لطفا اگر شما مراقبت از برای دانستن من نیز فقط در صورت تمایل به نوشتن من را از پشت. من خوشحال خواهد شد که از شما بشنوم.
با احترام ،
خانم ریتا.
Hello Dear,
My name is miss Rita Diop i am a 23 year old Girl, I citizen of Liberia in West Africa, But I currently lives in Senegal as result of war happen in my country which lead the death of parent,right now i reside in Refugee camp in Senegal,i decided to contact you because i have a feeling that you will help me regain my freedom since God want us to be our brother keeper especially in term of trouble. Meanwhile I am looking for someone who is caring,lovely and sympathetic to other and friendship,please I will like to know you better and also to know what you like and dislike including your nice picture as you can attach is my picture too. Please If you Care's to know me as well just feel free to write me back. I will be happy to hear from you.
Sincerely,
Miss Rita.
میشه لطف کنید بیشتر توضیح بدهید؟
و اینکه آیا شما دختر هستید؟
چند بار ازدواج کردید؟
چقدر پول کار شما را راه می اندازد؟
من کی می توانم با شما دیدار کنم؟متشکرم...
(در اینجا دوستان توجه داشته باشید بنده از فکر شوم این از خدا بی خبر آگاه هستم اما برای آشنایی بیشتر شما که گول این نامرد ها رو نخورید پاسخ او را در بالا با چند سوال دادم اما این متن داخل پرانتز را برای او نفرستادم و برای شما نوشتم در ورد پد در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه سال هزار و سیصد و نود - ایمیل های زیادی با او ردو بدل می کنم و در آینده برای شما می گذارم.)
WITH LOVE AND TRUST‏.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
From:   
Rita Lovely <ladyrita20@hotmail.com>  [Chat now]
To:    hanroosli@yahoo.com   
current slide
عزیز من ،
من امیدوارم که شما در سلامت خوب هستند؟ اینجا ، در داکار سنگال است کمی گرم است. من فقط می خواهم به اطلاع شما که من از لیبریا هستم ، اما به دلیل جنگ در کشور من که منجر به مرگ پدرم و مادرم و همچنین منجر به اقامت من در اینجا در اردوگاه پناهندگان. وضعیت من در اینجا خیلی بد است. این است تنها کسی که اقامت در زندان اما مثل من انتظار برای به دست آوردن آزادی من در اسرع وقت. من هیچ بستگانی که من می توانم با زندگی را ندارند. همه اقوام ما پراکنده در گرمای جنگ اما تنها کسی که مراقبت از من هم اکنون ، به کشیش پدر جاناتان کولو. مبلغ مذهبی که استفاده از انجام نماز صبح برای ما در اردوگاه. او به من خیلی کمک کننده است در اینجا در اردوگاه من در همان خانه با او زندگی نمی کند اما من در خوابگاه زن زندگی می کند.
دفتر شماره تلفن از پدر کشیش است ، (00221-77-606-6659). اگر با شما تماس فقط او را که می خواهید با من صحبت می کنند و او باید کسی به من در خوابگاه تماس ارسال بگویید. همانطور که از قوانین و مقررات اردوگاه هدایت ، من هیچ سمت راست خیلی چیزها ، از جمله پول و خیلی چیزهای دیگر را نداشته باشند که ناقض قانون از این کشور دارد. من می خواهم برگردم به مطالعات من چون من تنها در سال اول من قبل از این حادثه غم انگیز که من به این وضعیت منجر شد صورت گرفت به پایان رسید.
لطفا گوش کنید ، من با من بیانیه پدر و مادرم از حساب و گواهی فوت (به عنوان نزدیک ترین خویشاوندان) با من که من رفتن به ارسال به شما به زودی. در طی این مدت زندگی اش ، او مقداری پول در یک بانک پیشرو در پادشاهی متحده است که او نام من به عنوان نزدیک ترین خویشاوندان استفاده سپرده ، مبلغ مورد نظر $ 3،600،000 (سه میلیون و شش صد هزار دلار) است در حال حاضر ، چه من می خواهم شما برای انجام شده است تا اطمینان حاصل شود که این پول به حساب شما منتقل شده و همچنین به منظور آماده سازی برای من در مورد نحوه بیا و با شما زندگی می کنند ، زندگی طبیعی و مطالعات تصمیم من به شما انتخاب می کنید به ادامه همان چیزی است که من مطمئن هستم شما باید بخواهید و من فکر می کنم آن است که یک سوال خوب است. من دو دلیل برای انتخاب شما ، من به شما انتخاب به دلیل آن است که خدایان خواهد و من اعتقاد دارم که این رابطه جدید منجر خواهد شد شادی و سرور من. تصمیم من برای شما انتخاب می کند منظورم این نیست کسی در آفریقا را نداشته باشند ، من دو تا دایی که می بایست مراقبت از من. آنها هیچ نگرانی برای من ندارد در عوض آنها فروخته شده تمام خواص پدرم و شرکت ، آقای استیون اولسون که از امریکا و آنها پول در میان خود به اشتراک گذاشته.
با این حال شما می توانید شماره تلفن دفتر از پدر کشیش با من تماس بگیرد استفاده من صحبت می کنند انگلیسی را بطور سلیس و همچنین سعی کنید با من تماس بگیرد به طوری که ما می توانید صدای هر یک از دیگران می کنند ، من یک مقدار زیادی برای گفتن که من خواهد شد منتظر از شما بشنوم به زودی. برای شما آرزو دارم روز خوب ،
Diop ریتا ،
My dear,
I hope  you are in good health?  Here in Dakar Senegal is little hot. I just want to inform you that I am from Liberia, but because of the war in my country which led to the death of my father and my mother and also resulted my staying here in the refugee camp. My situation here is very bad. It is just like someone staying in the prison but I am expecting to gain my freedom  as soon as possible. I do not have any relatives  who i can live with. All our relatives scattered at the heat of the war but the only person who is taking care of me now is, Reverend father Jonathan Kolo. a missionary who use to conduct morning prayer for us in the camp. He has been so helpful to me here in the camp I am not living in the same house with him but I lives in the female hostel.
The office phone number of the Reverend father is, (00221-77-606-6659). If you call just tell him that you want to speak with me and he shall send someone to call me in the hostel. As a of the rules and regulation guiding the camp,  I don't have any right of many things, including money and many other things because it violates the law of this country. I want to go back to my studies because i only finished my first year before the tragic incident which led me into this situation took place.
Please listen, I have with me my fathers' statement of account and death certificate (as the next of kin) here with me which I am going to send to you soon. During his life time, he deposited some amount of money in a leading bank in United kingdom which he used my name as the next of kin, the amount in question is $3.6 million (Three Million, six Hundred Thousand Dollar)Now, what I want you to do is to ensure that this money will be transferred into your account and also to make preparation for me on how to come over and live with you, to continue a normal life and studies My decision to choose you is what I'm sure you must ask and I think it is a good question. I have two reasons for choosing you, I chose you because it is Gods' will and I believe this new relationship will bring back my joy and happiness. My decision to choose you does not mean i do not have someone in Africa, I have two uncle who should have been taking care of me. They do not have any concern for me instead they sold out all my father's properties and companies to, Mr Olson Steven who is from America and they shared the money among themselves.
However you can use the office phone number of the Reverend father to call me I speak English fluently and also try to call me so that we can hear each others' voice, i have a lot to tell as i will be waiting to hear from you soon. I wish you a nice day,
Rita Diop,
(در جواب ریتا بنده متن ذیل را فرستادم تاکید میکنم بنده مجبورم خودم را جای یک گول خورده بگذارم و حرفهایی را بزنم که ایشان متوجه آگاهی بنده نشود و این متن داخل پرانتز برای او فرستاده نشده)
ریتا
اسم تو ریتا است؟
تو پول می خواهی تا نجات پیدا کنی؟
من پولی ندارم اما می توانم هر چه دارم را به فروش بگذارم و حراج کنم
و زندگی و دار و ندار خودم و فدای تو کنم
من منتظر تو بودم
خدا چیست؟
خدا کیست؟
من به تو راست می گویم
اما معنی دروغ را نمی دانم
تو به من بگو دروغ یعنی چه من فدای تو میشود
بگو که چرا مسلمانان می گویند دروغ گناه کبیره است؟
من دوست دارم با تو زندگی کنم آرام با مطالعه سالهای سال
بعد از اینکه من و دیدی پولی که در بانک ریختی هم مال خودت هست
من تو رو نجات میدهم
لطفا بیشتر از خودت بگو
من به تو زنگ خواهم زد
می خواهم تو را ببینم
بیشتر از خودت بگو
چند کیلویی؟
----- Forwarded Message ----
From: Rita Lovely <ladyrita20@hotmail.com>
To: hanroosli@yahoo.com
Sent: Friday, May 6, 2011 14:12:47
Subject: DARLING CONTACT THE BANK FOR CONFIRMATION AND POSSIBLE TRANSFER.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
عزیزم ،
من امیدوارم که همه کاملا به خوبی با شما. این آرزو من بود برای آمدن به کشور شما است. شما در واقع زندگی من و شادی من است. من همچنین می خواهم شما را به درک کند که اتحادیه ما به خدا و مورد تایید شما از نوع شخص من می خواهم به عنوان شریک زندگی آینده من باشد. من امیدوارم که شما نمی خواهید به خیانت عشق من به تو. لطفا ، من هر فرد در مورد این پول به جز شما نگفته. بنابراین من می خواهم به شما آن را به عنوان راز نگه دارید چون از آن است که (پول) تمام چشم ها را بر روی آن می باشد. من با استفاده از کامپیوتر کلیسا برای تو می نویسم. عزیزم ، به یاد داشته باشید من شما را دوست دارم و این دلیل من آشکار تمام این اطلاعات را به شما خواهد شد. عشق من برای شما مناسب است به تنهایی.
من مطلع بانک در مورد برنامه های من برای ساختن یک ادعا به این پول و تنها چیزی که آنها به من گفت این است که برای شریک خارجی خواهد شد که از طرف من به دلیل پناهندگی من و قوانین این کشور ایستاده جستجو کنید. شما 20 ٪ از کل پول برای کمک به من داشته باشند و پول های باقی مانده خواهد شد شما را در هر کسب و کار از انتخاب شما سرمایه گذاری. با این حال ، شما باید بلافاصله با این بانک اطلاعات ، شما باید آنها را به شما شریک خارجی که من و شما میخواهید بدانید که چگونه برای کمک به من برای انتقال من 3،600،000 دلار است که سپرده های پدر مرحوم من بگویید.
در اینجا اطلاعات تماس بانک :
دسترسی لندن بانک بین المللی PLC.
پست الکترونیک... transferdept_accessbank@accountant.com
یا..... acbkcostumercare@aol.com
مدیر ارشد اجرایی / مدیر عامل : آقای جیمی Simmonds
تلفن : +447035931142 ، +447035938058
فکس : 447092898306
تماس با آنها را در حال حاضر امکان انتقال از 3،600،000 دلار است که سپرده های پدر مرحوم من را پیدا کنید. من از 20 ٪ برای کمک به شما و 5 ٪ برای هر نوع هزینه های شما ممکن است در این انتقال را صرف ترسیم کرد.
عزیز من ، من ، خوشحالم زیرا خدا شما را انتخاب کرده به من کمک کند از این وضعیت و قول می دهم من خواهم بود فروتن و فرمانبردار به من و تو به همان اندازه شما نیاز دارید در هر زمینه ای از زندگی من به خصوص امکان سرمایه گذاری این پول را از من هنوز خیلی جوان آن را اداره کند.
همانطور که من به تو گفتم قبل از این اردوگاه است درست مانند یک زندان و نماز و من رویای من این است که حرکت را از اینجا به زودی. لطفا برای تماس با بانک به طوری که پس از انتقال ، شما می توانید برخی از ارسال پول از پول برای من به ترتیب سفر من اسناد را به شما در کشور خود را تامین کند. یک روز دلپذیر است. برای اهداف فوری شما می توانید من را از طریق تلفن همراه (00221-77-606-6659) کشیش پدر (جاناتان کولو) منتظر پاسخ خود را به زودی برسد.
ابد متعلق به تو عشق ،
خانم ریتا
My darling,
I hope all is perfectly well with you. It is my wish to come to your country. You are indeed my life and my happiness. I also want you to understand that our union is approved by God and you are the type of person I want to be as my future partner. I hope you are not going to betray my love for you.  Please, I've not told any person about this  money except you. Therefore I will like you to keep it as secret  because since it is (MONEY) all eyes will be on it.I'm using the church computer to write you.My darling, remember I love you and this is the reason I am revealing all these information to you. My love is for you alone.
I have informed the bank about my plans to make a claim to this money and the only thing they told me is to search for a foreign partner who will stand on my behalf due to my refugee status and the laws of this country. You will have 20% of the total money for helping me and the remaining money will be invested by you in any business of your choice. However, you should contact the bank immediately with this information, you should tell them you are my foreign partner and that you want to know how to assist me to transfer my 3.6 million dollars which is deposited by my late father.
Here is contact information of the bank:
ACCESS BANK LONDON INTERNATIONAL PLC.
EMAIL...transferdept_accessbank@accountant.com
OR.....acbkcostumercare@aol.com
Chief Executive Officer/Managing Director:Mr Jamie Simmonds
Tel:   +447035931142, +447035938058
Fax:  447092898306
Contact them now to find the possibility of transferring the 3.6 million dollars which is deposited by my late father. I have mapped out 20% for your assistance and 5% for any expenses  you might spend in this transfer.
My dear, i am glad because the God has chosen you to help me out of this condition and i promise I'll be humble and obedient to you and I equally need you in every area of my life especially the possibility of investing this money since i am still too young to handle it.
As i told you before, this camp is just like a prison and my prayer and my dream is to move out from here  soon. Please try to contact the bank so that after the transfer, you can send some money out of the money for me to arrange my traveling documents to meet you in your country. Have a pleasant day. For urgent purposes you can reach me through the cell phone (00221-77-606-6659) Reverend Father (Jonathan Kolo) waiting for your response soon.
Yours forever in love,
Miss Rita
(خوانندگان عزیز توجه داشته باشید بنده برای ادامه میل ها به او پاسخ دادم و میل به ایمیل ساختگی بانکی او می فرستم شما به هیچ وجه نباید این میل ها را پاسخ دهید و بنده دارم برای آگاهی بیشتر شما چنین جوابی به او میدهم و این متن داخل پرانتز برای او فرستاده نشده)
من ایمیل به بانک میفرستم ایمیل خالی
دقیقا بگو من باید چیکار کنم؟
لطفا تو مشخصات خودت رو بده
من کمی پول دارم آن را برایت بفرستم تا اموراتت کمی بگذرد
بعد منزلی دارم
می خواهی خانه پدری خود را برای تو بفروشم؟
من این ایمیل های با تو و پول پدری تو رو به عنوان راز نگه میدارم
تو میآیی و با پول تو با هم زندگی خوبی خواهیم داشت
تو من رو پولدار می کنی
تو قاصدک زندگی من هستی
اما بانک برای واریز پول با مشخصات فعلی تو
کشور اقامت تو رو می خواهد
شماره پاسپورت و کارت ملی کشور تو رو می خواهد
شماره منزل و شماره شناسنامه و سریال تو را می خواهد
اسم و فامیل واقعی تو را می خواهد
سه تا شماره حساب می خواهد با اطلاعات کامل برای واریز پول
فقط من دار و  ندارم رو می خواهم برای تو بفرستم
تو باید به من قول بدی که زود بیایی
دوستدار تو دیوید.
----- Forwarded Message ----
From: Rita Lovely <ladyrita20@hotmail.com>
To: hanroosli@yahoo.com
Sent: Saturday, May 7, 2011 13:16:51
Subject: MY DARLING, COPY THIS AND SEND TO THE BANK IMMEDIATELY.‏‏‏
عزیزم،
با تشکر از شما برای پست الکترونیکی خود. من امیدوارم که این پست الکترونیکی شما را در سلامت را تامین کند. عزیزم من می خواهم شما برای کپی کردن این ایمیل و ارسال به بانک فورا.
دسترسی لندن بانک بین المللی PLC.
پست الکترونیک... transferdept_accessbank@accountant.com
یا..... acbkcostumercare@aol.com
مدیر ارشد اجرایی / مدیر عامل : آقای جیمی Simmonds
تلفن : +447024038043، +447024071269
فکس : 447092898306
شما می توانید به این بانک راه نوشتن :
سر آقای جیمی Simmonds.
من شریک خارجی از خانم ریتا Diop رولاند است که در اردوگاه پناهندگان سنگال است.
من می خواهم روش برای انتقال پول می دانم سپرده های پدر مرحوم خود را که او بعد از خویشاوندان به حساب به حساب بانکی من در کشور من.
پاسخ شما این است که به فوریت مورد نیاز است.
این (واریز وجه شماره حساب سی / 0091180221616103 باشد.)
نام دارنده حساب در Dr.Diop رولاند اواز یا موسیقی دو است،
تماس با ایمیل او : ladyrita20@hotmail.com..
ارادتمند
به محض این که آنها را به پست الکترونیکی خود را در پاسخ، لطفا من را با بروز رسانی اطلاعات خود را به طوری که من می دانم آنچه را نیاز دارند می توانند قبل از پول را به حساب خود منتقل کنید. این اردوگاه خوب است برای من نیست ، هیچ خوب آب، بدون غذا و بدون جنبش رایگان. درست مثل زندان است ، اما من می دانم که با تو همه چیز خواهد شد و خیلی زود. انتظار به زودی از شما بداند. شما می توانید با این کشیش به من شماره تلفن دفتر، 00221-77-606-6659 تماس
مال شما را برای همیشه در عشق است.
خانم ریتا Diop
My darling,
Thank you for your mail. I hope this mail will meet you in good health. My darling i want you to copy this mail and send to the bank immediately.
ACCESS BANK LONDON INTERNATIONAL PLC.
EMAIL...transferdept_accessbank@accountant.com
OR.....acbkcostumercare@aol.com
Chief Executive Officer/Managing Director:Mr Jamie Simmonds
Tel:  +447024038043,+447024071269
Fax:  447092898306
You can write to the bank this way:
Sir Mr Jamie Simmonds.
I am the foreign partner of Miss Rita Diop Roland who is in the refugee camp Senegal.
I will like to know the procedure for transfering the money deposited by her late father which she is the next of kin to the account to my bank account in my country.
Your reply is urgently needed.
This is the (Deposit Account Number A/C 0091180221616103.)
The name on the account holder is Dr.Diop Roland Duo,
Her email contact:..ladyrita20@hotmail.com
Yours faithfully
As soon as they responded to your mail, please update me with their information so that I will know what they need before can transfer the money into your account. This camp is  not good for me, no good water, no food and no free movement. It is just like a prison but i know that with you everything will be well very soon. Waiting to hear from you soon. You can call me with this Reverend office phone number, 00221-77-606-6659
Yours forever in love.
Miss Rita Diop
سلام من فرستادم
اما قبل از اینکه تو از من چیزی بخواهی
من از تو می خواهم بیشتر از خودت بگویی
درباره ازدواج بگو
درباره ی خیانتی که هیچوقت به من نمی کنی
درباره پولی که می خواهی به من بدهی
آیا من می توانم همراه با تو همسر دیگر اختیار کنم؟
بعد از اینکه تو پیش من آمدی می توانم تو را بفروشم یا به بردگی بدهم؟
تو عهد می بندی؟
----- Forwarded Message ----
From: Rita Lovely <ladyrita20@hotmail.com>
To: hanroosli@yahoo.com
Sent: Monday, May 9, 2011 14:02:08
Subject: DARLING CONTACT THE LAWYER ON HOW TO PREPARE THE POWER OF ATTORNY IN YOUR NAME.‏‏‏‏‏‏
عزیزم ،
با تشکر از شما برای تلاش های خود را برای کمک به من پول انتقال من به حساب کاربری خود شوید. (عزیزم ، قبل از من به شما اطلاعات مربوط به این پول ، به اعتقاد من در حال حاضر به مقصد خدا ما را به شناختن یکدیگر. من هر فرد دیگری در مورد این پول گفت : هرگز. تنها کسی که می داند در مورد آن است که تو و من. هیچ کس دیگری تا به دانش در مورد آن (از سال پس از مرگ پدر و مادرم) بنابراین ، من می خواهم به شما هشدار می دهند لطفا برای مخفی نگه داشتن این پول چون من می ترسم از دست دادن این پول به کسانی که به من پول می شود زمانی که نا امید به مراقبت بود که چرا آن را در زمان من هم به شما بگویم در مورد آن و من شما را از این قلب من (من قصد ندارم که نا امید تو) و قسم به همان اندازه انتظار همین از شما وجود دارد.
در حال حاضر ، با توجه به درخواست بانک باید از ما ، من با من در اینجا ، واریز به حساب (که من به وکیل او در هنگام ارائه موافقت به ما کمک کنید) و گواهی فوت (که من نیز می خواهم او را بدهد ، بنابراین او می تواند ارسال آنها به شما را با وکالتنامه) من فکر می کنم این تنها چیزی که از بانک به ما احتیاج دارند ، اما از آنجایی که آنها نیاز به قدرت وکیل ، من با پدر کشیش در مورد آن صحبت کرد و او به من از تماس با وکیل سنگال . او یک وکیل ثبت شده در سازمان ملل متحد و همچنین یک عضو ثبت شده در (سنگال کانون وکلای) خواهد شد که در تهیه اسناد برای ما کمک است. لطفا من می خواهم شما را به امروز او را از طریق ایمیل و تلفن ، زمانی که تو او را با تماس با مخاطب ، به او که شما شریک خارجی من و شما می خواهید او را برای کمک به ما برای تهیه وکالتنامه به نام شما خواهد شد که فعال کردن انتقال از من حساب پدر مرحوم در بانک دسترسی PLC لندن به حساب خود را در کشور خود.
اطلاعات تماس او عبارتند از ،
نام وکیل........ وکیل مدافع. ادوارد LOKO
ارسال آدرس پست الکترونیکی.........( edwardlokolawchambers@lawyer.com) و یا
   (judicialsolicitors@yahoo.fr)
شماره تلفن دفتر 00221-77-626-0722
بنابراین ، من می خواهم شما را به او برای آماده سازی از وکالتنامه لطفا امتحان کنید و با من تماس بگیرید تماس با زمانی که شما در ارتباط با او هستند و به من اجازه می دانم که اگر او موافق به ما کمک کنید. لطفا من می خواهم شما را به همه انتقال پول به حساب کاربری خود شوید و از آن شما می توانید مقداری پول برای من برای آماده سازی اسناد من برای سفر به ملاقات با شما در کشور خود را برای بقیه عمر من ، از شما سپاسگزارم یک بار دیگر بفرستید ، و خدا به تو برکت دهد. شماره تلفن از پدر کشیش که شما استفاده خواهد کرد برای تماس با من یک بار دیگر 00221-77-606-6659. یک روز عالی است. با عشق از قلب من.
مال شما را برای همیشه در عشق است.
خانم ریتا.
My darling,
Thank you for  your efforts to help me transfer my money into your account.(My darling,) before I gave you the information related to this money,I believe God has already destined us to know each other.I have never told any other person about this money. The only person who knows about it is you and me. No one else has the knowledge about it (since after the death of my parents) So, I will like to warn you to please keep this money secret because i am afraid of loosing the money to people who will disappoint me when the money gets to there care that was why it took me time to tell you about it and i promise you this from my heart (I AM NOT GOING TO DISAPPOINT YOU) and i equally expect the same from you.
Now,regarding the requests the bank needs from us, I have with me here, the deposit  account (which i will submit to the lawyer when he agrees to help us) and the death certificate (which i will also give him, so he can send them to you with the power of attorney) I think this is the only thing the bank will need from us but since they need the power of attorney, I spoke with the Reverend Father about it and he gave me the contact of the Senegalese lawyer. He is a registered lawyer in the United Nations and also a registered member in (Senegalese Bar Association) who will help in preparing the documents for us.Please i will like you to contact him through email and phone today, when your contacting him, tell him that you are my Foreign partner and you want him to help us to prepare a power of attorney in your name which will enable the transfer of my Late father's ACCOUNT in ACCESS BANK LONDON PLC i

/ 41 نظر / 39 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه

سلام برای من هم همین ایمیل اومده بانام امنه جعفر.عکسش هم برام فرستاده.منم اولش دلم سوخت اما بهش هیچ اطلاعاتی جز نام کاملم ندادم اون هم سعی کرد قانعم کنه.الان میخواستم جوابشو بدم که به این سایت برخوردم واقعا خیلی جالب بود خیلی ازتون ممنونم.الان میرم یه خورده سرکارش میذارم تا حالش گرفته شه فکر نکنه ما ایرانی ها مثل خودشون خر و احمقیم[زبان]

فاطمه

سلام برای من هم همین ایمیل اومده بانام امنه جعفر.عکسش هم برام فرستاده.منم اولش دلم سوخت اما بهش هیچ اطلاعاتی جز نام کاملم ندادم اون هم سعی کرد قانعم کنه.الان میخواستم جوابشو بدم که به این سایت برخوردم واقعا خیلی جالب بود خیلی ازتون ممنونم.الان میرم یه خورده سرکارش میذارم تا حالش گرفته شه فکر نکنه ما ایرانی ها مثل خودشون خر و احمقیم[زبان]

محمدرضا

سلام دوست گلم این خانم الان با من در ارتباطه دقیقا با همون داستانهایی که خودت گفتی فقط با دو تا تفاوت اولیش اینه که اسمشو سمیرا جعفر معرفی کرده دومیش اینه که من اقبالم بالاتر از شماهاس چون خانم پولدارتر شده : 6.2 میلیون دلار خخخخخخخخخخ اینا ایرانیا رو چی فرض کردن؟؟؟ خیلی حال کردم با مقاله ت ایرانی بودن خودتو اثبات کردی داداشم ایرانی خودش آخرت اسکول کردنه حالا این ایکبیری ها اومدن ایرانی ها رو اسکول کنند دمت گرم که اطلاع رسانی میکنی

امیر

سلام.خیلی ممنون از اطلاع رسانیتون دوست گرامی ،لطف کردین. دو روز پیش دقیقا هین متن برای بنده ارسال شد،ابتدای کار از طریق فیس بوک بنده رو دعوت به ارتباط از طریق e-maul کردن و ادامه ماجرا که خودتون در جریان هستین، تو دومین پیام موضپع نقل و انتقال بانکی رو مطرح کرد(که خوشبختانه زود ماهیت پلیدشو رو کرد) که متوجه کلاهبرداری شدم. بنده کلا دو بار جواب پیامشو دادم میخوام بدونم تا اینجای کار مشکلی برام ایجاد نمیشه؟؟؟؟؟ ممنون میشم اگه جواب رو به ادرس ایمیلم بفرستید.... manizahedi70@yahoo.com

امیر

سلام.خیلی ممنون از اطلاع رسانیتون دوست گرامی ،لطف کردین. دو روز پیش دقیقا هین متن برای بنده ارسال شد،ابتدای کار از طریق فیس بوک بنده رو دعوت به ارتباط از طریق e-maul کردن و ادامه ماجرا که خودتون در جریان هستین، تو دومین پیام موضپع نقل و انتقال بانکی رو مطرح کرد(که خوشبختانه زود ماهیت پلیدشو رو کرد) که متوجه کلاهبرداری شدم. بنده کلا دو بار جواب پیامشو دادم میخوام بدونم تا اینجای کار مشکلی برام ایجاد نمیشه؟؟؟؟؟ ممنون میشم اگه جواب رو به ادرس ایمیلم بفرستید.... manizahedi70@yahoo.com

محسن حسن پور

سلام اخیرآهمچین مقاله ای مشابه شما که برایتان تجربه شده بنده راسخت گریبان کرده لطفآبه این شماره بامن تماس بگیریدواگربنده راراهنمایی برای به دام انداختن این شیادهاکنیدصمیمانه کمال تشکررادارم09109697189

محسن حسن پور

سلام اخیرآهمچین مقاله ای مشابه شما که برایتان تجربه شده بنده راسخت گریبان کرده لطفآبه این شماره بامن تماس بگیریدواگربنده راراهنمایی برای به دام انداختن این شیادهاکنیدصمیمانه کمال تشکررادارم09109697189

mohammad

دوست عزیز بسیار سپاس از زحماتی که کشیدید من همین الان برام یه ایمیل از یک دختر خانم 24 ساله سنگالی دریافت کردم از قضا تو گوگل سنگال رو سرچ کردم که ببینم چطور جاییه که از وبلاگ شما سردرآوردم شما یک فرشته هستید

بهار

سلام واسه منم اومده اسمش ماریه اس باباشم از اون خرپولای سودان بوده عکس هم فرستاده کلی هم سکسیه [زبان] میخوام باهاش دوست بشم لااقل زبانم ایمپروV میشه [نیشخند]

سونیا

سلام.خیلی ممنون از مطلب خوبتون باری من هم خانمی با نام ناتاشا جانسون ایمیل زده اما هنوز چیزی نگفته و حرفی از پول و ... نزده و گفته فقط میخاد بیشتر اشنا بشه من هم تا حالا 2 بار بهش ایمیل زدم اما هیچی درباره من نمیدونه حتی اسمم مسخواستم راهنماییم کنید که ایا این 2 با ایمیل زدن من میتونه براکم مشکل ساز بشه یا نه؟ خیلی ممنون دوست عزیز